EIVIND STENSRUD
Felespiller, vokalist og illusjonist i Belfast Muslims. Bor et lite stykke på utsiden Halden by, og har dermed vanvittige muligheter til å drive med fiske og fangst. Det vites ikke helt om det er vinden fra Old Ireland som stryker over tretoppene på Isebakke, men mannen trives i hvert fall best når denne vinden fyller hjertet, fela stemmer, fisken biter og ting går i fella. Eivind jobber som pedagog i Halden, og søker derfor å gjøre kun pedagogisk riktige ting med bandet. Som et resultat av dette, begynner han som regel å synge fra begynnelsen av sangene.

The Celts Will Rise Again!